EHBO Vereniging Rolde
fffggg

Het Doel van onze vereniging:

Wij vinden dat op iedere mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren.

Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.

De vereniging verzorgt haar lessen en bijeenkomsten in De Pleisterplaats te Rolde, Plein 15 9451 BW Rolde

De vereniging is aangesloten bij Het Oranje Kruis.

Jaarlijks worden (herhalings-)lessen voor het diploma Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) verzorgd.

Onze erkende EHBO-Docenten volgens steeds de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad (NNR)

De lessen zijn op maandag- of dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur.

===================================================================

Het bestuur en de leden van de EHBO vereniging afdeling Rolde zijn de Rabobank Assen en Noord-Drenthe zeer erkentelijk voor de hierna genoemde sponsorbijdrage.
Maak simpel je website Eigen site maken